VVSCirkeln är ett företag med hög servicekänlsa. Vi utför byte av blandare, nyinstallationer av radiatorer, värmepumpar, golvvärme och vvs. Bemanning, 9 personer.

 

Entreprenadsäljare: Jimmy Jönsson

Kontor: 046-37 47 00 Direktnummer: 070-658 735 7

Kontor/Lager: Kalkstensvägen 33, 224 78 Lund

info@vvscirkeln.se

Hemsida: vvscirkeln.se